Tuesday, 8 November 2011

Lagu Selangor


Marilah murid-murid menyanyikan lagu Selangor dengan berpandukan lirik yang betul.


LAGU NEGERI SELANGOR

Duli Yang Maha Mulia
Selamat Di Atas Takhta
Allah Lanjutkan Usia Tuanku
Rakyat Mohon Restu
Bawah Duli Tuanku
Bahagia Selama-lamanya
Aman dan Sentosa
Duli Yang Maha Mulia

No comments:

Post a Comment