Saturday, 26 November 2011

Berakit Ke Hulu Berenang Ketepian, Bersakit Dahulu Bersenang Kemudian


Marilah kita perhatikan cerita ini.

No comments:

Post a Comment